SPÆNDENDE ÅBNE KURSER                  ÅBNE KURSER I PERSONLIG UDVIKLING, LEDELSE OG SAMARBEJDE - Et udviklingsforløb i 4 faser med  sparring i netværksgrupper                     KONTAKT OS FOR YDERLIGERE INFORMATION

   Personlig udvikling i Holland

 
 

Flyvemaskinen til udspring

 

Klargøring i hangaren

 

Steering-briefing før afgang

 

Rundflyvning i 1000 fod

 

Trykudligning efter landing

 

Team "Frit fald"

 

Indflyvning efter frit-faldsspring

 

 
 

Grundtræning på landjorden

 

Kontrol af udrustning

 

Static line-spring i 3500 fod

 

Perfekt landing i Landing Zone

 

Glade kursister efter spring

 

Frit-faldstræning på landjorden

 

Accellereret frit fald i 4,2 km højde