SPÆNDENDE ÅBNE KURSER                  ÅBNE KURSER I PERSONLIG UDVIKLING, LEDELSE OG SAMARBEJDE - Et udviklingsforløb i 4 faser med  sparring i netværksgrupper                     KONTAKT OS FOR YDERLIGERE INFORMATION

  
     Åbent Kursus - PULS 2011

 
 
Opgavemarch

Opgavemarch

 

Kreativ opgaveløsning

Kreative opgaveløsninger

 

Evaluering af øvelse

Evaluering efter øvelser


Samarbejdsøvelse

Samarbejdsøvelser

 

 
 
Underbringelse i bivuak

Underbringelse i bivuak


Passage af tovbro i mørke

Passage af tovbro i mørke

 

Konstruktionsøvelse

Konstruktionsøvelser

 

Selvtillidsøvelse

Selvtillidsøvelser