CBPU tilbyder foredraget  FRA BROKKULTUR TIL VINDERKULTUR                              CBPU tilbyder spændende åbne kurser i personlig udvikling                              KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION

  
   Konceptet

 

   CBPU har udviklet et operationelt og enkelt koncept
   bestående af 6 faser:  M - R - P - R - O - F  

 

  Konceptet skaber optimal fokus på opfølgning og
  fastholdelse samt sikrer implementering i dagligdagen.

 

Mål:
Formål og mål med udviklingsforløbet defineres.

Research:
Undersøgelse af det aktuelle udviklingsstadie.
Der benyttes tests og analyser samt interviews.

Paratgørelse:
Målet med det videre forløb synliggøres overfor deltagerne, og forventningerne afstemmes.

Realisering:
Fasen for synliggørelse og træning.
Der skelnes mellem følgende aktivitetsformer:

Foredrag:
Inspiration og Peptalks.
Eks: "Fra Brok-kultur til Vinder-kultur"

Endagsaktiviteter og events:
Inspirationsaktivitet med 3 til 12 timers varighed.
Der er her tale om motivation og inspiration.

Seminarer:
Aktivitetsforløb med indendørs overnatning.
Teori efterfølges af øvelser og tilbagemelding.
Et seminar er ca. 50 % teori og 50 % praksis.
Varighed fra 2 til 5 dage i ind- og udland.

Kurser:
Aktivitetsforløb primært under åben himmel.
Teori efterfølges af øvelser og tilbagemelding.
Et kursus er ca. 25 % teori og 75 % praksis.
Varighed fra 3 til 7 dage i ind- og udland. 

Efter aktiviteten udfærdiges en handlingsplan,
der skal sikre, at læringen omsættes til udvikling
på arbejdspladsen

Opfølgning:
I perioden fra Realisering og til Fastholdelse,
foretages en struktureret og målrettet opfølgning
i forhold til implementering.
CBPU bistår med ledelses- og team-sparring for at
sikre den optimale understøtning frem mod næste fase.

Fastholdelse:
På et møde med deltagerne afdækkes udviklingen
og effekten af udviklingsforløbet med effektmålings-redskaber som f.eks. CBPU Trivselsundersøgelse (for organisationen) og CBPU Teamanalyse (teamudvikling).
Handlingsplanerne evalueres og justeres mhp. at sikre
fortsat udvikling.