CBPU tilbyder foredraget  FRA BROKKULTUR TIL VINDERKULTUR                              CBPU tilbyder spændende åbne kurser i personlig udvikling                              KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION

 
  Organisationsudvikling

 

 

 

CBPU tilbyder totale organisationsudviklingsforløb,
hvor vi kan indgå i den strategiske, taktiske og
i den operationelle fase.

Sammen med ledelse og HR-afdeling opstilles
en strategiplan for gennemførelse af forløb,
der skal sikre fastholdelse af kompetente ledere
og medarbejdere, nedbringelse af sygefravær,
øget trivsel på arbejdspladsen og kompetence-
udvikling via kompetencegivende uddannelse.


Organisationsudviklingsforløb
CBPU arbejder med organisationsudvikling ud fra konceptet MRPROF, og tilbyder såvel korte som
længerevarende uddannelses- og udviklingsforløb
med skærpet fokus på implementering og effekt.
Klik her for eksempel på organisationsudviklingsforløb


Trivselsundersøgelse
CBPU tilbyder en Trivselsundersøgelse, der
giver et billede  af, hvor medarbejdere og
ledere forholder sig til 9 kerneemneområder.
Undersøgelsen kan erhverves på licens.
Klik her for information om CBPU Trivselsundersøgelse


Ansættelse og rekruttering
CBPU indgår i ansættelsesforløb og rekruttering.
Kontakt os for yderligere information.


Eksterne uddannelser
CBPU samarbejder med flere uddannelsesinstitutioner
om gennemførelse af kompetencegivende uddannelse.


Samarbejdspartner
CBPU samarbejder med Carsten Mørch, som er
en hyppigt anvendt foredragsholder i Danmark.

Klik her for information om Carsten Mørch