Graduate-, Talent- og Specialist-programmer

CBPU tilbyder partiel gennemførelse og uddannelse ifm. Graduate programmer, Talent Management programmer og fastholdelsesprogrammer for videnstunge specialister.

Vi indgår typisk som et praktisk del-element i et samlet program, hvor overskriften er Personlig Udvikling.
Her bidrager vi med testning, praktisk træning på et kursus (typisk 3 dage outdoor), personlig feedback og løbende sparring og opfølgning.

Deltageren arbejder i forløbet med sine stærke og svage sider, som afdækkes ved hjælp af personlighedstestning og praktisk orienteret feedback fra medkursisterne.
Deltageren tilegner sig bla. også viden om, hvorledes man selv kan være med til at påvirke den personlige indstilling, såvel hos sig selv som hos sine arbejdskolleger i dagligdagen.

“Jeg har flere gange samarbejdet med Carsten Brandt om udvikling af specialtilrettede forløb i flere af Danmarks store virksomheder. Senest fik vi designet et udviklingsforløb for specialister med stor succes. Både deltagere og deres nærmeste ledere oplevede effekten af Carsten Brandts måde at arbejde med udvikling for en gruppe, som normalt ikke tilbydes forløb af HR afdelingen eller lederne. Jeg har sjældent oplevet så stor tilfredshed fra deltagerne, der voksede markant som medarbejdere både undervejs og efterfølgende. Jeg kan kun varmt anbefale et samarbejde.”

VI HAR MERE END 30 ÅRS ERFARING MED UDVIKLING AF MENNESKER

– og vi kan dokumentere effekten!

Medlem af BFTL

CBPU er medlem af Brancheforeningen for Teambuilding og Lederudvikling.
Klik her og besøg BFTLs hjemmeside.

Medlem af Dansk Erhverv

CBPU er medlem af Dansk Erhverv.
Klik her og besøg
Dansk Erhvervs hjemmeside.

Medlem af BDMT

CBPU er medlem af Brancheforeningen af Danske Mentaltrænere. Klik her og besøg BDMT’s hjemmeside.

Bestyrelsesposter

Carsten Brandt bestrider flere poster indenfor bestyrelsesarbejde. Klik her for at læse mere om Carsten Brandt.

Medlem af VPP

CBPU er medlem af Videnscenter for Professionel Personvurdering. Klik her og besøg VPP’s hjemmeside.

Samarbejdspartnere

CBPU har en lang række professionelle samarbejdspartnere. Klik her for at læse mere om de enkelte partnere.

VI TILBYDER KOMPENTENCEUDVIKLING INDENFOR 4 OMRÅDER

KONTAKT VIA FORMULAR ELLER 86 13 27 70 / CBPU@CBPU.DK