KONCEPT

Vores virksomhedsfilosofi bygger på det faktum, at de fleste teorier er gode, men desværre værdiløse, hvis de ikke kan omsættes i praksis eller implementeres i dagligdagen. Vi har derfor fokus på at omsætte teorierne til praksis ved hjælp af handlingsorienterede øvelser, der følges op af proces for at sikre implementering og fastholdelse i dagligdagen. Vi planlægger og gennemfører vores forløb ud fra vores udviklingskoncept MRPROF, for at sikre et effektfuldt resultat. Konceptet skaber optimal fokus på opfølgning og fastholdelse samt sikrer implementering i dagligdagen, som er et af de vigtigste parametre for at skabe langvarig effekt. Vi garanterer, som nogle af de få i branchen effekten af vores forløb.

Mål: Formål og mål med udviklingsforløbet defineres. Research: Undersøgelse af det aktuelle udviklingsstadie. Der benyttes tests og analyser samt interviews. Paratgørelse: Målet med det videre forløb synliggøres overfor deltagerne og forventningerne afstemmes. Realisering: Fasen for synliggørelse, uddannelse og træning. Der skelnes mellem følgende aktivitetsformer:

  • Foredrag og peptalks (f.eks. med overskriften”Fra brok-kultur til vinder-kultur”)
  • Inspirationsaktiviteter og events á 3 til 12 timers varighed
  • Seminarer (internat) med ca. 50 % teori og 50 % praksis
  • Kurser (primært under åben himmel) med ca. 25 % teori og 75 % praksis.

Efter aktiviteten udfærdiges en handlingsplan, der skal sikre at læringen omsættes til udvikling på arbejdspladsen. Opfølgning: I perioden fra Realisering og til Fastholdelse foretages en struktureret og målrettet opfølgning i forhold til implementering. CBPU bistår med ledelses- og team-sparring for at sikre den optimale understøtning frem imod næste fase.  Fastholdelse: På et møde med deltagerne afdækkes udviklingen og effekten af udviklingsforløbet med effektmålings-redskaber som f.eks. CBPU Trivselsundersøgelse (for organisationen) og CBPU Teamanalyse (teamudvikling). Handlingsplanerne evalueres og justeres mhp. at sikre fortsat udvikling.

Vi anvender ofte naturen som “træningsbane”. Her kan vi opnå et tiltrængt afbræk fra de vante rammer, hvilket kan hjælpe os til at spotte problematikker og potentialer. Vi er af den overbevisning, at den adfærd der afdækkes på vores aktiviteter, oftest afspejler den normale daglig adfærd, og de roller man indtager her. Træningen finder sted i et kontrolleret træningsmiljø, hvor etik og sikkerhed har vores største fokus og bevågenhed.

  • M - Mål

  • R - Research

  • P - Paratgørelse

  • R - Realisering

  • O - Opfølgning

  • F - Fastholdelse

KONTAKT VIA FORMULAR ELLER 86 13 27 70 / CBPU@CBPU.DK

VI TILBYDER KOMPENTENCEUDVIKLING INDENFOR 4 OMRÅDER

VI HAR MERE END 30 ÅRS ERFARING MED UDVIKLING AF MENNESKER

– og vi kan dokumentere effekten!

Medlem af BFTL

CBPU er medlem af Brancheforeningen for Teambuilding og Lederudvikling.
Klik her og besøg BFTLs hjemmeside.

Medlem af Dansk Erhverv

CBPU er medlem af Dansk Erhverv.
Klik her og besøg
Dansk Erhvervs hjemmeside.

Medlem af BDMT

CBPU er medlem af Brancheforeningen af Danske Mentaltrænere. Klik her og besøg BDMT’s hjemmeside.

Bestyrelsesposter

Carsten Brandt bestrider flere poster indenfor bestyrelsesarbejde. Klik her for at læse mere om Carsten Brandt.

Medlem af VPP

CBPU er medlem af Videnscenter for Professionel Personvurdering. Klik her og besøg VPP’s hjemmeside.

Samarbejdspartnere

CBPU har en lang række professionelle samarbejdspartnere. Klik her for at læse mere om de enkelte partnere.