TEAMANALYSE

Teamanalysen er en faktoranalyse, der anonymt måler samspillet i en gruppe ud fra de fire punkter til højre. Analysen kan anvendes som procesværktøj i forbindelse med teamtræning og som opfølgnings- og måleredskab til afdækning af udviklingen i grupper. Analysen kan erhverves på licens til internt brug i din egen organisation.

Processen indeholder 2 trin:

Trin 1:  Uddannelse af interne analysekonsulenter.
Udvalgte udviklingsmedarbejdere fra eks. personaleafdelingen gennemgår indledningsvis en 2-dages certifikationsuddannelse, hvor man tilegner sig den nødvendige viden om brug af analyse-programmet. Herefter gennemføres praktisk træning i håndtering af den efterfølgende procesaktivitet.

Trin 2:  Intern teamanalyse i virksomheden.

Virksomheden kan nu selv afdække behovet for iværksættelse af teamudviklende aktiviteter ligesom der nu kan følges op på udviklingen i de teams, der har gennemgået et forløb, uden at skulle bruge ressourcer på ekstern konsulentbistand.

Eksempel på forløb ifm. intern analyse af samspillet i et team: 

 • Det enkelte medlem i analysegruppen udfylder selvstændigt et anonymt analyseskema. 
 • Gruppens analyseskemaer oversættes til en digital visualisering af en fra virksomheden. 
 • På et teammøde indledes med en præsentation af 4 typiske arkeprofiler.
  Deltagerne inddrages derefter med bud på gruppens egen profil.
  Resultatet præsenteres og følges op af en proces med afsæt i ordvalget fra analyseskemaet. Her ud fra afdækkes gruppens styrker og udviklingsområder. 
 • Der opstilles en handlingsplan for det videre udviklingsforløb

Se mere om Events & Company Days / Foredrag / Koncept
Eller kontakt os for yderligere information via oplysninger nedenfor.

 • Det interne sammenhold i gruppen

 • Sårbarhed for udefra kommende faktorer

 • Det interne konfliktniveau i gruppen

 • Gruppens struktur og fokus på mål og resultater

“Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Carsten Brandt Personaleudvikling, hvor vi sammen skulle etablere High Performance Team i en nyetableret organisation. Samarbejdet foregik gennem flere år, hvor jeg oplever stor energi, entusiasme og ikke mindst høj faglighed og sikkerhed.

Udarbejdelse af en teamprofil med udgangspunktet i teori, forskellige test (eks. Teamanalysen, der bla. afdækkede effekten af forløbet) og praktiske øvelser var med til at støtte op om udviklingsprocessen i botilbuddet, og skabe en forståelse hos medarbejdere, til at højne den faglige og sociale opgave det kræver at arbejde inden for det socialpsykiatriske område.

Carsten Brandt deltog i processen omkring rekruttering af nye medarbejdere og har igennem alle årene været en god og konstruktiv sparringspartner og coach. Samarbejdet har været med til at holde fokus på målet og hvad opgaven egentlig går ud på.”

KONTAKT VIA FORMULAR ELLER 86 13 27 70 / CBPU@CBPU.DK

VI HAR MERE END 30 ÅRS ERFARING MED UDVIKLING AF MENNESKER

– og vi kan dokumentere effekten!

Medlem af BFTL

CBPU er medlem af Brancheforeningen for Teambuilding og Lederudvikling.
Klik her og besøg BFTLs hjemmeside.

Medlem af Dansk Erhverv

CBPU er medlem af Dansk Erhverv.
Klik her og besøg
Dansk Erhvervs hjemmeside.

Medlem af BDMT

CBPU er medlem af Brancheforeningen af Danske Mentaltrænere. Klik her og besøg BDMT’s hjemmeside.

Bestyrelsesposter

Carsten Brandt bestrider flere poster indenfor bestyrelsesarbejde. Klik her for at læse mere om Carsten Brandt.

Medlem af VPP

CBPU er medlem af Videnscenter for Professionel Personvurdering. Klik her og besøg VPP’s hjemmeside.

Samarbejdspartnere

CBPU har en lang række professionelle samarbejdspartnere. Klik her for at læse mere om de enkelte partnere.