UNDERSØGELSE AF TRIVSEL

CBPU tilbyder en trivselsundersøgelse, der giver et billede af, hvordan medarbejdere og ledere forholder sig til 9 kerneområder.

Formålet med gennemførelsen af trivselsundersøgelsen er, at give ledelsen det optimale ledelsesværktøj til at skabe en bedre fastholdelse af kompetente medarbejdere og ledere, at minimere sygefravær samt at øge ansvarligheden hos alle ansatte i virksomheden. Trivselsundersøgelsen giver et billede af hvor ledere og medarbejdere står her og nu på emneområderne til højre.

Trivselsundersøgelse kan erhverves på licens til internt brug i din egen organisation.
Processen indeholder to trin:

Trin 1: Uddannelse og træning af interne trivselskonsulenter
Udvalgte udviklingsmedarbejdere fra personaleudviklingsafdelingen gennemgår et træningsforløb (Train the trainer) under en af CBPU for virksomheden gennemført trivselsundersøgelse, hvor de tilegner sig de nødvendige færdigheder for selvstændigt at kunne gennemføre alle faser af en intern trivselsundersøgelse.

Trin 2: Intern trivselsundersøgelse i virksomhed
Efter at have erhvervet brugslicens til CBPU Trivselsundersøgelse, kan virksomheden nu selv afdække trivslen og gennemføre den efterfølgende proces mht. præsentationer, udarbejdelse af handlingsplaner osv. uden at skulle bruge ressourcer på ekstern konsulentbistand. 

Eksempel på forløb ifm. intern undersøgelse af trivsel i virksomheden:

 • Fase 1: Alle ledere og medarbejdere udfylder selvstændigt et anonymt undersøgelsesskema.
 • Fase 2: Deltagernes skemaer behandles af en fra virksomheden dertil uddannet person.
 • Fase 3: Resultaterne præsenteres for topledelsen. Der udarbejdes en strategiplan for den videre organisationsudvikling.
 • Fase 4: Resultaterne præsenteres for ledergruppen/alle ledergrupper. Der udarbejdes en handlingsplan for den enkelte ledergruppe.
 • Fase 5: Resultaterne præsenteres for alle afdelinger/målgrupper. Der udarbejdes handlingsplaner for alle afdelinger/målgrupper.
 • Virksomhedens omdømme

 • Kommunikation

 • Delegering

 • Jobtilfredshed

 • Ledelse

 • Organisationens udvikling

 • Samarbejde

 • Mål- og strategiformidling

 • Fysisk/psykisk arbejdsmiljø

“Da vi fik kontakt til Carsten, lå vores support bogstaveligt talt ned, der var sygemeldinger og stress, Carsten har været med til at starte den gode udvikling som stadig lever videre.

Han gav os værktøjer til at løse vores udfordringer i hverdagen og har hjulpet os med at lave fælles spilleregler, det gør hverdagen meget bedre. Derudover har han også lært os, hvor vigtigt det er at forstå hinanden og kundernes forskelligheder, der gør det nemmere at samarbejde og tale med kunderne og behandle dem på den måde der passer bedst til deres personlighed.

Vi er blevet afhængige af Carstens vitamin indsprøjtning, så siden vi lærte ham at kende, har vi haft besøg af ham 1 gang årligt. Han minder om os de ting, han har lært os og inspirerer os til at fortsætte. Han måler temperaturen på vores trivsel, hver gang han er hos os og det er en fornøjelse, at se trivslen er helt i top.”

“I efteråret 2020 fik vi en aftale med Carsten, da vores afdeling trængte til et boost i en mere positiv retning. Vores forventninger til forløbet var at styrke samarbejdet via bedre kommunikation, få et stærkere sammenhold, udvise respekt og tillid til hinanden, gøre op med en brok-kultur samt kunne give hinanden konstruktiv feedback.

Med gode redskaber, handlingsplaner, opfølgning og sparring har Carsten med sin store kompetence formået, at føre vores afdeling til et helt nyt sted og resultatet er fantastisk.”

VI HAR MERE END 30 ÅRS ERFARING MED UDVIKLING AF MENNESKER

– og vi kan dokumentere effekten!

Medlem af BFTL

CBPU er medlem af Brancheforeningen for Teambuilding og Lederudvikling.
Klik her og besøg BFTLs hjemmeside.

Medlem af Dansk Erhverv

CBPU er medlem af Dansk Erhverv.
Klik her og besøg
Dansk Erhvervs hjemmeside.

Medlem af BDMT

CBPU er medlem af Brancheforeningen af Danske Mentaltrænere. Klik her og besøg BDMT’s hjemmeside.

Bestyrelsesposter

Carsten Brandt bestrider flere poster indenfor bestyrelsesarbejde. Klik her for at læse mere om Carsten Brandt.

Medlem af VPP

CBPU er medlem af Videnscenter for Professionel Personvurdering. Klik her og besøg VPP’s hjemmeside.

Samarbejdspartnere

CBPU har en lang række professionelle samarbejdspartnere. Klik her for at læse mere om de enkelte partnere.

KONTAKT VIA FORMULAR ELLER 86 13 27 70 / CBPU@CBPU.DK